Renungan Harian Kristen TUHAN YANG BERPERANG

"Dan TUHAN memukul kalah orang-orang Etiopia itu dihadapan Asa dan Yehuda" (2 Taw 14:12).

Asa membersihkan tempat-tempat keramat seperti: mezbah-mezbah asing, bukit-bukit pengorbanan yang didirikan oleh raja-raja terdahulu. Asa menghancurkan semua sarana penyembahan berhala itu, supaya orang Yehuda dapat menyembah Tuhan tanpa terpengaruh oleh berhala-berhala, sehingga menyenangkan hati TUHAN.

Renungan Harian Kristen TUHAN YANG BERPERANG

Baca Juga Renungan Harian Kristen Waspada, Lihatlah Buahnya

Pada zaman raja Asa, Zerah raja Etiopia maju berperang melawan raja Asa dan Yehuda. Raja Etiopia mengerahkan satu juta pasukan dengan 300 kereta perang untuk maju dalam perang tanding. Di pihak raja Asa dan Yehuda hanya 580.000 pasukan. Kekuatan pasukan kedua belah pihak tidak seimbang. Namun demikian raja Asa tidak kehilangan akal. Dalam menghadapi keadaan gawat ini, ia berseru kepada TUHAN. la bersandar sepenuhnya kepada TUHAN dan mengatur pasukan menghadapi tentara yang jauh lebih banyak daripada kekuatan pasukannya.

Karena pertolongan TUHAN, maka musuh-musuh raja Asa dan Yehuda dikalahkan. Mungkin dalam kehidupan Saudara sehari-hari begitu banyak tantangan dan persoalan yang melebihi kekuatan,
tetapi TUHAN lebih besar dari segala persoalan Saudara. la tidak membiarkan anak-anakNya berjuang sendiri. TUHAN berkuasa menyelesaikan tantangan dan persoalan yang Saudara hadapi. Dia menolong secara tuntas Allah yang disembah oleh Asa dan Yehuda adalah Allah yang sama. Dia siap menolong Saudara juga.

ALLAH DI DALAM KRISTUS YESUS SIAP MENOLONG DAN MEMENANGKAN PERTANDINGAN IMAN.

0 Response to "Renungan Harian Kristen TUHAN YANG BERPERANG"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel