Doa melembutkan hati yang keras dari jarak jauh

Doa melembutkan hati yang keras dari jarak jauh - Ada sebuah doa untuk melembutkan hati yang keras untuk orang yang tidak mau mendengar nasihat dan tidak mau bersahabat atau perangainya yang kasar sellalu begitu terhadap orang dihadapannya, dengan membaca doa ini diharapkan orang yang dimaksud menjadi lembut hati dan tidak mudah berbicara kasar maupun bicara sembarangan.
Doa melembutkan hati yang keras dari jarak jauh
Doa melembutkan hati yang keras dari jarak jauh

Doa melembutkan hati yang keras dari jarak jauh

Surat Thaha ini (1-5) adalah surat yang dibaca oleh Umar saat belum masuk Islam di depan adiknya sebagai bentuk penyesalannya karena sudah memukul adiknya yang sedang membaca al-Qur’an. Atas kehendak Allah, ketika Umar membaca ayat-ayat itu, hatinya menjadi tersentuh dan luluh oleh kandungan maknanya dan dia meminta dipertemukan dengan Nabi untuk menyatakan keislamannya.

 Doa melembutkan hati yang keras dari jarak jauh

Allahu Latiifun bi ‘Ibaadihi yarzugu man yasyaa-u Wa Huwal Qowiyyul Aziiz

Artinya:

Allah Maha Lembut kepada hamba-hambaNya; Dia memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakiNya (menurut peraturan yang telah ditetapkan), dan Dia lah Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.
 Memboaca doa tersebut dengan ditujukan atau diniatkan kepada orang yang bersangkutan yang memiliki hati yang keras agar hatinya menjadi lembut terhadap setiap orang sehingga menjadi orang yang baik berbudi pekerti luhur dan berkata-kata dengan santun.

Itulah doa melembutkan hati yang keras dari jarak jauh yang dapat kami paparkan disini secara singkat, semoga saja doa yang anda baca dikabulkan dan menjadi kenyataan karena doa itu sejatinya untuk kebaikan bagi sesama, sekian dan terimakasih.